Pay Senetleri

0

Pay senetleri genel olarak 3 farklı kategoridedir,

  • nama yazılı pay senetleri
  • hamiline yazılı pay senetleri
  • intifa senetleri

şirketin serkayesini oranında Yönetim Kurulunun alacağı kararla bastırılabilir,
nama yazılı pay senetleri sermayenin tamım ödenmeden bastırılabilir,
Hamiline yazılı pay senedi sermayenin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde
bastırılması kanuni bir zorunluluktur.

 

Share.

Leave A Reply

Shares