Pay Senedi Baskısı Yapan Matbaalar

0

Deneyimli ekibimizle sermaye yapınıza göre payların bölünmesi ve küpürlerin

dağıtılmasını profesyonel mali müşavir ve tasarım ekibimizle düzenleyip size sunuyoruz.

Firmanıza ait giyoş yöntemiyle özel hisse senedi (pay senedi) desen çalışmamızla
tasarım aşamasını bitirip müşteriye 2 farklı tasarım örneğini mail yoluyla iletiyoruz.

Gerekli düzenlemelerin ardından son aşamada Pay Senedi basımı için özel kağıt seçiminden
sonra güvenlik uygulamalarını müşterinin ihtiyacı doğrultusunda kararlaştırıyoruz, ve basımı geçiyoruz.
Son olarak özel güvenlikli darbeye dayanıklı ambalajla müşteriye teslim ediyoruz.

makro tanıtım matbaacılık, müşterilerine ön hazırlık ayrıntıların belirlenmesi, Fiyat Kupürleri – Özel Kağıt – Renk Uygulamaları – Filigran ve Hologran seçimi konusunda tüm hizmetleri veriyor.
Konunun yabancısı olan Şirket görevlisinin A’dan Z’ye her türlü desteği alabileceği Makro Tanıtım Matbaacılık,
Hisse Senedini, istenilen nicelik ve niteliklerde hazırlıyor, ve müşterisine sunuyor.

PAY SENEDİ NEDİR? Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.

Share.

Leave A Reply

Shares