Hisse Senedi Basımı

63

Hisse senedi basımı nedir? anonim şirketin ortaklık belgesi hissedarların paylarının tespit edildiğini değerli evrak diyebiliriz.

Konusunda uzman Mali Müşavirimiz denetiminde şirketinizin yapısını ve ana sözleşmesini inceleyip değerli evrak basımındaki tecrübemiz ve bilgi birikimimizle şirketinizin son sermaye yapısına göre ortakların pay dağılımını firmanız için en ideal adetlerde ve ileriki yıllarda da sorunsuz kullanabileceği şekilde bölerek yönetim kurulu kararı aldıktan sonra fiyat teklifimizi mail ile iletiyoruz.

hisse senedi ornegi 300x225 - Hisse Senedi BasımıNama ve hamiline yazılı Hisse Pay Senedi basımıyla ilgili müşterilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir. Matbaamız TTK normlarına göre yüksek kalitede Hisse Senedi basımı ve müşterilerine verdiği danışmanlık desteğiyle tüm Türkiye’de marka olmuştur. 

Tüm işletmelerin yaptığı hisse senetleri aynı kalitede ve TTK’nın istediği nitelikte değildir. Yanılmamanız için kıymetli evraklarınızı bastıracağınız yerden IHMA sertifikası ve güvenilir bir işletme olduğunu teyit etmeye çalışın, bilinçsizce yapılacak işlemlerden firmanız zarar görebilir. 

Unutmayın laf yanıltır, göz yanıltmaz kaliteyi lafla değil görerek teyit ediniz.

Müşterilerimizin bilgilenmesi adına Hisse senedi basımı konusunda farklı bilgilerin olduğu  ilgili sayfayı inceleyebilirsiniz.

Hisse Senedi Basımı Gerekli Evraklar

– Şirketin kuruluş gazetesi,
– Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi
– Tür değişimi oldu ise Nevi değişikliği gazetesi
– Kuruluştan sonra sermaye arttırılmışsa, son sermaye gazetesi
– Pay Senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı. (İstemeniz durumunda örnek karar gönderiyoruz)
– Nama yazılı pay senetlerinde Hissedarların adres bilgisi
– Hamiline yazılı pay senetlerinde YKK’nın tescil gazetesi
– Hamiline yazılı pay senetlerinde MKK Pay Bildirim Raporu

Eğer Hisse senedi basımı için Yönetim Kurulu Kararı aldıysanız, konusunda uzman ekibimiz herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edip eklenmesi gereken bilgiler varsa bu konuda sizi bilgilendiriyoruz.

Nama yazılı hisse senedi hakkında detaylı bilgi için linki tıklayarak sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Hisse Senedi Basımı esnasında Uygulanan işlemler

– Yüksek güvenlikli kopyalanamaz giyoş desen çalışması,
– 3 Boyutlu Hologram (Dünya Hologramcılar Birliği IHMA sertifikalı)
– Özel değerli evrak kağıdı fildişi color.
– Firmamıza özel Ekstra güvenlik önlemlerimiz mevcuttur.
bununla ilgili firmamızdan telefonla bilgi alabilirsiniz.

Pay Senetlerimizdeki tüm kağıt ve uygulamalar özel nitelikli olduğundan firmamız tarafından kopyalanamaz garantilidir.

Şirketinizin Değerli evrak basımları 2 – 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. daha acil işleriniz ile ilgili lütfen telefonla irtibata geçiniz.

Dikkat!!! Değerli evraklarınızı sıradan her matbaanın yaptığı varak yaldız diye tabir edilen sıcak yaldızı size güvenlikli hologram diye uygulamasına izin vermeyin, güvenlik hologramı sadece dünya hologramcılar birliği IHMA onaylı ve kalıplarını yurtdışından getirttiğimiz firmamıza özel hisse senedi hologramlarıyla yapıyoruz.

3 boyutlu hologramlar dünya genelinde sadece çeklerde ve yüksek güvenlikli değerli kağıtlarda kullanılır, talebiniz durumunda firmamız size görsel olarak örnek bir çalışma gönderecektir..

Hisse Senedi Basımını İşin Uzmanına Bırakın

Resmi evrakları gerçek anlamda kıymetli kılan, özel kağıdının yanı sıra dünyada uygulanan özel desen teknolojisi ve 3 boyutlu uygulanacak güvenlik işlemleridir.

Bu işi yapacak olan firmanın güvenilir ve kıymetli evrak basımında tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmasıdır. Bu konuda Makro Tanıtım Matbaacılık Maliye ile Anlaşmalıdır, aynı zamanda Kıymetli evrak basımında uzmanlaşmıştır.

Matbaanın TTK mevzuatı bilmesi gerekiyor, değerli evrakın üzerinde mutlak suretle olması gereken bilgiler ve yine şirketin sicil gazetesinde belirtilen gerekli bilgileri olmalıdır, aksi taktirde TTK normları oluşmadığından şirket payları TTK tarafından geçersiz sayılabilecektir.

Hisse Senedi Basımı Genel Bilgi

Hisse senedi basımları SPK‘ nın 23.06.1989 tarih, 20204 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Seri I, No: 5 tebliğinde belirtilen şekil şartlarına uygun olacaktır.

Güvenlik Çeşitleri: Invisible Ink, Extra Patterns Printing, Tüm Paylarda Numaratör güvenliği ön plana alarak Ofset Baskı Tekniği ile yapılacaktır.

Yasa kuruluşta şirketin tescilinden önce ve sermaye artırımlarında “esas sermayenin artırılması keyfiyetinin tescilinden” önce çıkarılan hisse senetlerinin hükümsüz olacağını öngörmektedir. Yine, TTK’ya göre, hisse senetlerinin itibarî değerlerinin en az bir kuruş olması mecburidir.

Pay senedi şekline ilişkin kurallar ise, içerikteki hangi bilgilere yer verileceğine ve kimler tarafından imzalanacağına ilişkindir. TTK’ya göre, “şirketin ticari unvanına, mevcut sermaye miktarına, tescil tarihine, senedin nev’ine ve itibari değerine” yer verilmesi, nama yazılı hisse senetlerinde ise yukarıda sayılanlara ilave olarak “pay sahiplerinin adı ve soyadının, ikametgah adresinin,  karşılığında ödenmiş olan miktarın” yazılı olması gerekmektedir.

Kanun ayrıca şirketin pay senetleri defterine kaydedilmelerini istemektedir. geçerlilik kazanabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az iki kişi (Yönetim kurulu başkanı ile yardımcısı yada diğer bir yönetim kurulu üyesi) tarafından imzalanması zorunludur.

Durum böyle iken, anonim şirketler neden pay senedi bastıracaktır? Çünkü, sahibine hatırı sayılır bir vergi avantajı sağlamaktadır. Buna göre, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin devrinden kar kazancı, miktarı ne kadar olsa da, gelir vergisine tabi olmamaktadır. Oysa, bastırılmayan paylardan sağlanan kazanç istisnadan yararlanamamaktadır.

Daha net anlatabilme bakımından bir misal verelim: en az iki yıl elinde bulunduran kişi,  pay devrinden 10 trilyon TL değer artış kazancı kazansa dahi vergi vermez iken, elinde basılı  pay senedi olmayan kişi, çıplak payının devrinden 10 bin TL değer artış kazancı elde etse dahi vergi ödeyecektir.

Sonuç itibariyle, ilginç de olsa, binlerce ya da milyonlarca lira vergi ödeyip ödememe, bir senedin varlığına bakmaktadır. Buna rağmen, hisse senedi bastırıp bastırmama keyfiyeti şirketlerin takdirine kalmıştır.

Esasa ilişkin kurallar:

– Anonim şirketin esas sermayesinin karşılığı olarak pay senetlerinin hamiline veya nama yazılı olması gerekir.
– Bedellerin tamamı ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senetleri veya ilmühaber çıkarılamaz,
çıkarılırsa geçersiz sayılır.
– Şirket ana sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, çıkarılan hisse senetlerinin pay senetlerinin türü değiştirilebilir,
ancak nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için hisse ve pay bedellerinin tamının ödenmiş olması gerekir.
– Şirketin kuruluşu ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan hisse senetleri, pay senetleri hükümsüzdür.
– Hisse senetlerinin nominal değeri Kanun’da belirtilen tutardan az olamaz.

Şekle ilişkin kurallar şunlardır:

Hamiline yazılı pay senetlerinde şirketin unvanına, esas sermaye miktarına, tescil tarihine, hisse senedin nev’ine ve nominal değerine yer verilmesi, nama yazılı pay senetlerinde ise bunlara ilave olarak pay sahiplerinin ad ve soyadının, ikametgah adresinin, senet karşılığında ödenmiş olan miktarın yazılı olması gerekmektedir.

Nama yazılı hisse senetlerinin şirketin pay defterine işlenmesi gerekmektedir.

– Pay senedinin geçerli olabilmesi için, şirket adına imza yetkisi olanlardan en az iki kişi tarafından imza atılması gereklidir. İmza damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi yüksek adetli basımlarda matbu olarak ta basılabilir.

– Türk Ticaret yönetmeliğine göre değerli evraklar mutlaka sahtekarlığı engelleyici işlem içermeli ve taklit edilemez olmalıdır. Bunun için yurtdışından temin ettiğimiz özel 3 boyutlu pay senedi hologramı kullanılmaktadır.

– Hamiline yazılı hisse senetleri yönetim kurulu kararı alındıktan sonra önce MKK kaydı sonra ticaret sicil gazetesinde tescil ettirmeleri gerekmektedir.
Şirketler hamiline yazılı pay Senetlerini sermayenin ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde bastırılmak zorundadır.

Hisse Senedi basımı ve değerli evrak basımında kullandığımız kağıtlar

– Özel çeklerde kullanılan ultraviole ışığında ortaya çıkan çıplak gözle görünmez kırçıllı kağıt.
– Treek yırtılmaz ve neme kimyasallara dayanıklı kağıt.
– Hisse senedi için özel olarak tasarlanmış 250 gr. kağıt
– Eskiden halka açık anonim şirketlere uyguladığımız zenit kağıt kullanılabilir.
– Sarı kırçıllı defrans desen 175 gr. ve 250 gr.
– Aqualine beyaz 170 gr./m2

Share.

63 yorum

 1. Pingback: Hamiline yazılı hisse senedi – Hisse Senedi Basan Matbaa | Hisse Senedi Basan Matbaalar | Hisse Senedi Basımı

 2. İrem Canyıldız on

  Fatura basımı yaptırıp memnun kalıp devamını getirmiştik.Son olarak hisse senedi basımı için çalışmıştık.Kullandığınız kağıdın kalitesi ve çalışmalarınız çok iyiydi.Teşekkür ederiz.

 3. Fehmi Gürol on

  Hisse senedi ve diğer değerli evrak basımları için yaptığınız kaliteli işten dolayı teşekkür ederiz.Biz memnun kaldık.Tavsiye ederiz.

 4. Ferhat Saki on

  Büyüyen firmamızın hisse senedi basımını kaliteli bir şekilde yaptığınız için teşekkürler.

 5. Mahmut Doğan on

  Sizinle çalışmaktan çok memnun kaldık.Özellikle hisse senedi basımı çok kaliteliydi.Teşekkürler.

 6. Kadriye Ters on

  Bir yıl önce fatura basımı yaptırmıştım ve çok memnun kalmıştım.Bu defa da hisse senedini yaptık.Teşekkür ederim.

 7. Hisse senedi basımı için sizden başka firmayla çalışmayız.Kaliteli bir biçimde işi bitirip teslim ettiğiniz için teşekkürler.

 8. Selda Boyrat on

  Maliye anlaşmalı fatura basımı için görüşüp ve sonrasındaki yaptığı çalışmalardan memnun kaldım, özellikle hisse senedi basımları harikaydı tavsiye ederim.

 9. Batuhan Uçmak on

  Fatura bastırmıştım ve çok memnun kaldım, için sizinle tekrar çalışmak isterim. Teşekkür ederim.

 10. Hasan Karlı on

  Matbaacılıkta bence son nokta sizsiniz. Anlaşmalı Matbaa ve fatura basımında tutup Hisse senedine varana kadar basım ile ilgili her işini düzgün yapan bir firmasınız.Teşekkürler.

 11. Yavuz Gürpınar on

  Kartvizit ile ilgili tüm sorularımı sabırla dinleyip cevaplayıp ,kaliteli bir iş çıkarttığınız için çok teşekkür ederim.

 12. Öncelikle teşekkür ederim, biz dernek çalışanlarını bilgilendirip temiz ve kaliteli bir şekilde dernek makbuzumuzu ve ayni gelir gider makbuzunu yaptığınız için. İyi çalışmalar.

 13. Fahri Nelir on

  Ben mali müşavirim ve fatura basımı yaptırmak istiyorum. Bir arkadaşım sizin yaptığınız faturaları gösterdi ve sizi önerdi. Gayet güzel olmuştu beğendim.

 14. Emel Gürül on

  Merhabalar, cuma günü telefonda görüşmüştük. Engin bilgilerine, tecrübelerine teslim ettim fatura basımını ve sonuç harikaydı, teşekkürler.

 15. Ekrem İnce on

  Fatura basımı yaptırmıştım başka bir matbaaya ve hiç memnun kalmamıştım. Ama sizin gerek web sitede yaptığınız çalışmalar gerekse verdiğiniz referanslar doğrultusunda güzel ve kaliteli iş yapacağınıza eminim.Kısa süre içinde sizinle irtibata geçicem.

 16. Keriman Soylu on

  Dernek gider makbuzu basımı yaptırmıştık size ve çok güzel bir iş çıkarttınız. Derneğimiz adına teşekkür ederiz.

 17. Alev Yenilmez on

  Dernek makbuzu bastırmayı düşünüyorum ve bir de kaşe. Sitedeki numaradan mı ulaşılıcak, teşekkürler.

 18. Kerim Larbu on

  Anlaşmalı fatura basımı ile ilgili araştırma yaparken sitenizi gördüm, kaliteli işlere benziyor yaptıklarınız.Tam olarak yeriniz nerde? kargoyla mı geliyor teslimat?

 19. Köy derneğimiz için dernek makbuzu bastırmıştık, Fiyatlarınız çok cazip, kaliteye değinmiyorum bile, teşekkürler.

 20. Anlaşmalı fatura basımı için evraklarım tamam, sonunda kendi adımın bulunduğu faturam olucak.

 21. Anlaşmalı fatura basımı yaptırmak istiyorum, sitenizdeki yaptığınız örnekleri çok beğendim fakat ben İstanbul dışındayım. Buradaki matbaaların böyle güzel yapabileceklerini sanmıyorum.

 22. Keriman Diren on

  Fatura basımı için herkes ayrı fiyat teklifi veriyor,Sizin fiyatlarınız daha cazip diğerlerine göre,sizinle çalışmak isterim.

 23. Anlaşmalı fatura bastırmak istiyordum ve sıradan bir matbaaya gittim, fakat onlar basamıyorlarmış, niye nasıl derken sonunda anladım her matbaanın maliye anlaşmalı matbba olmadığını.

 24. Güneş Bilir on

  İnternette baya bi araştırma yaptıktan sonra keşfettim sizi ve anlaşmalı fatura basımı yaptınız,ellerinize sağlık çok beğendim.

 25. Mehmet Ramsey on

  Öncelikle çoook teşekkür ederim böyle düzgün bir matbaa olduğunuz için, dernek makbuzu basmıştınız,çalışanlarınızın güler yüzü ve emeklerine sağlık.

 26. Anlaşmalı faturaların genelinin tasarımı aynı sanıyordum taki sizin sitenizdeki fatura örneklerini görene dek, hem farklı hem de güzel olabiliyormuş.

 27. Ali Tekgöze on

  Anlaşmalı fatura için nasıl görüşelim nasıl yapalım, elden mi evrakları vericez,kusura bakmayın ilk defa yaptırıcam pek bilgim yok,cevap verirseniz sevinirim,teşekkürler.

 28. Fahri Gürpınar on

  Bizim bir köy derneğimiz var ve dernek makbuzu bastırmak istiyoruz, neler gerekli pek bilgimiz yok,sizin sitenizde istenilen evraklar yeterli olur sanırım.

 29. Yasin Tavlı on

  Faturam ve sevk irsaliyem tam istediğim gibi oldu, yapan arkadaşların emeğine sağlık, teşşekkür ederim.

 30. Mehmetali Şanlı on

  Dernek makbuzu için sizle görüşmüştük fakat birtürlü fırsat bulup size gerekli evrakları hazırlayamadım, çok zormuş şu dernek işleri…

 31. Gökhan Sanıklı on

  Yıllardır mali muşavirlik yapıyorum, bir çok matbaa ile çalıştım ve sayısız anlaşmalı fatura bastırdım, fakat sizin matbaa gerçekten bu işin hakkını veriyor,sorunsuz hızlı bir biçimde istediğimiz zamanda faturalarımız elimize ulaştı, teşekkürler.

 32. Nevin Durgun on

  Fatura ihtiyacım var, internetten örneklere baktım fakat hiç farklı bir fatura göremedim.Bana değişik tasrımlar sunabilir misiniz?

 33. Çok yakın bir arkadaşım sizi önerdi, harika işler yapıyormuşsunuz. Faturaların tüm çeşitlerini basıyormuşsunuz. Bakalım artık görücez, bir hafta içinde iletişim içinde olucam sizinle. İyi çalışmalar

 34. Fatura basımı için sizi tercih etmemin birçok sebebi var ama önceliğiniz kaliteniz ve güvenilirliğiniz. İyi ki sizle tanışıp faturalarımı size bastırmışım, çok mutluyum çünkü sonunda aradığım anlaşmayı buldum ve sürekli sizle çalışmayı isterim. Hatta herkese tavsiye edeceğimden şüpheniz olmasın, teşekkür ederim.

 35. Anlaşmalı matbaa olarak bu sektörde işin ehli bir yer arayanlara hiç tereddüt etmeden sizi öneririm. Gerek fatura basımı gerekse hisse senedi basımı için düzgün ve kaliteli bir matbaasınız. Sizin gibi işini bu kadar profosyonel yapan matbaa az bulunur. Çalışanlarınızın güleryüzlü ve pozitif olmaları da yadsınamaz, teşekkür ederim.

 36. Hamiline yazılı hisse senedi basımı için neler gerekli, sitenizde verdiğiniz bilgiler dışında başka bir şey varmıdır, ACiLL olarak ihtiyacımız bulunmakta. Lütfen bu yorumumu cevaplayın, kolay gelsin.

 37. hisse pay senedi basımnda sizi tercih eden bir tanıdık tavsiyesiyle tanışmıştık sizinle işimiz çok acildi ctesi işimizi yetiştirdiniz, yöneticilerimiz yurt dışına çıkacaklardı ve sorunumuz çözülmüş oldu çok teşekkürler.

 38. Mehmet Sarıyer on

  Holding bünyemizdeki bir şirketimize hisse seendi basımı yapıldı gayet taminkar sonuç aldık, ilginize teşekkürler.

 39. Fatura basımı ile ilgili istenilen evraklar, sitenizde verdiğiniz kadar mı,daha fazlası varf mı? eksiksiz hazırlayıp getiriyorum evrakları.

 40. Ümit Yılmaz on

  Hisse senedi basımı için tasarımı kendiniz mi hazırlıyorsunuz yoksa varolan kalıplardan mı yararlanıyorsunuz? Sormamın nedeni ben pek aynı kalıplardan hoşlanmam, farklı olmam lazım diğerlerinden.İyi çalışmalar

 41. Sizinle hisse senedi basımı ile ilgili görüştük ve sizden çok yararlı bilgiler aldık.Bunun doğrultusunda ve sizin muhteşem tasarımınızla hisse senetlerimiz harika oldu,teşekkür ederiz. Hisse senedi basımı için tek doğru adres sizsiniz, ihtiyacı olana tavsiye ederiz.

 42. Cavit Taşkın on

  Hisse senedi basımı yaptıracağınız en kaliteli yerlerden birisi, çok araştırdım ilk sizi bulmuştum arkadaşlarada sordum sizi tavsiye ettiler, sizin şirketinizi tercih ettiğim için pişman olmadım, ilginizden dolayı teşekkürler.

 43. Şükrü Adil Murtezaoğlu on

  Tüm matbaaların yaptığı hisse senetleri aynı kalitede ve TTK’nın istediği nitelikte değildir.
  Yanıl…. bin işletme …
  Yukarıda Web sayfanızda BİR yazılması gereken yerde BİN yazılmış.

Reply To Melis Değirmenci Cancel Reply

Shares