Hisse Senedi Basan Matbaa

0

Hisse Senedi basan matbaa, şirketler Pay Senedini nasıl
bastırılacak bilgi edinmek için bizi arayın.

Pay Senedi Basımı'nda yüksek güvenlikli özel kağıda bastığımız
hisse senetlerini görmek için arayın, yıllardır değerli evrak basımında
türkiye genelinde makra olmuş matbaamız size mali müşavirimiz
denetiminde ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Matbaamız pay senedi basan matbaa hakkında bilgi ve
Örnek Yönetim kurulu kararı talep etmeniz durumunda gerekli olan
TTK konusunda uzman SMMM tarafından hazırlanmış
yönetim kurulu karar örneği gönderecektir,

TTK'nın son kararları hakkındaki gerekli bilgileri ve (pay senedi basımı)
için sahteciliğe karşı alınan önlemler hakkındada gerekli bilgileri verecektir,


Değerli kağıt baskısı nedir ve nasıl yapılır.

Değerli kağıt basımı için öncelikle tecrübe gerekiyor
ve kopyalanmasını engelleyen baskı teknolojisine sahip olmak gerekiyor,
özel hologram teknolojisine sahip olmak şart,

ve bunları özel baskı kağıdına uygulayabilmek işin sırrı, bu sizin için kıymetli
olan evraklarınızı bastırırken deneyimli ve TTK verilerine göre hazırlayan bir matbaada basılması gerekir,
bununla ilgili bilgi birikimimizi müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Hisse Senedi Basan Matbaa olarak makro tanıtım matbaa, müşterilerine ön hazırlık, ayrıntıların belirlenmesi, Kupürler – özel kağıt – Renk – Filigran ve hologran seçimi konusunda tüm hizmetleri veriyor. Konunun yabancısı olan Şirket görevlisinin A’dan Z’ye her türlü desteği alabileceği Yazılım Anlaşmalı Matbaa, istenilen nicelik ve niteliklerde hazırlıyor, ve müşterisine sunuyor.

Pay Senedi Nedir?  anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.


Şirketin ünvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, hisse senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır.

Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir.

2014112112911716 - Hisse Senedi Basan Matbaa2014112112635153 - Hisse Senedi Basan Matbaa

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

Şirket, senede bağlanmamış pay  sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

- Pay senedi basımında lider makra olan matbaamız konusun da uzmandır.

- Matbaamız güvenilir değerli evrak basımı yapmaktadır.

- Çeşitli hologram çeşitlerimimz mevcuttur

- Hisse senedi basan matbaamız değerli evrak basımında uzmanlaşmıştır.
Desen çeşitlerimiz kopyalanamaz niteliktedir.

- Nama yazılı hisse senetlerinde yönetim kurulu karırı tescil edilmesi zorunlu değildir.
- Kağıtlanımız özel olarak üretilmektedir.

Türkiyenin tüm bölgelerine hizmet verkekteyiz. Bunlardan bazıları şöyle Ankara hisse senedi basan matbaa, İzmir hisse senedi basımı matbaa.

Share.

Leave A Reply

Shares