FATURA

0

Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar:

ŞİRKETLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1) Vergi Levhası,
2) Son Tahakkuk Fişi (Yeni açılışlarda Yoklama Fişi)
3)  İmza sirküleri

ŞAHIS FİRMALARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1) Vergi Levhası,
2) Son Tahakkuk Fişi (Yeni açılışlarda Yoklama Fişi)
3) Kimlik Fotokopisi

CİLTLİ (Koçan) FATURA BASIMI

FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ
Tek renk baskı 1 asıl 2 suret
A/5 Kendinde Karbonlu kağıda basılır.

5 Cilt - 250 TL
10 Cilt - 360 TL
Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

YAZICILARA UYGUN FATURA BASIMI

Lazer ve Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılarda kullanılabilen

FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ
Tek renk baskı 1 asıl 2 suret
80 gr. kağıda basılır, 1 asıl 2 Suret

5 Cilt 300 TL
10 Cilt 430 TL
Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

Yazılım Anlaşmalı Matbaa

Resmi evrakların basımı, maliye tarafından gerekli incelemeler yapılıp izin verilmiş olan matbaalara
Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar denir.

Maliye, Matbaa ile anlaşma yapması ve Resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan Matbaa’nın Makina teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber Matbaalar dan belli bir miktarda teminat mektubu, yada nakit para blokesi alır
ve kriterlere uyması halinde anlaşmalı evrak basımına izin verir.

Anlaşma yapılan Matbaa yada Matbaalar belirli bir Sıra / Seri Numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir.

Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il kodu olan 34 yer almaktadır. Bu il kodunun dışında Anlaşmalı Belge basımı yapamaz. Anlaşmalı Matbaa dışında kalan Matbaalar Maliye ile anlaşmalı evrak basamaz.
Faturada Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekir?

Faturada  aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.
1- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
2- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
3- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
4- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
5- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması mecburidir)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak
üzere bir komisyoncuya veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. İrsaliyelerde fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere faturanın şekli ile ilgili düzenlemelere ve faturanın nizamında belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde ve faturanın nizamında belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hallerde teslimden bir süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde düzenlenmesi gerekir. Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi, faturada malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.

Adet Cit Toplam
50 75 60
50 65 65 65
Share.

Leave A Reply

Shares