Browsing: pay senetleri

Blog pay send basımı
0

Pay Senedi

Pay Senedi tanımı; Hissedarların şirketteki sermayelerini temsil eden 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri çerçevesinde…

Blog
0

Pay Senetleri

Pay senetleri genel olarak 3 farklı kategoridedir, nama yazılı pay senetleri hamiline yazılı pay senetleri…