Browsing: hamiline yazılı pay senedi

Blog pay send basımı
0

Pay Senedi

Pay Senedi tanımı; Hissedarların şirketteki sermayelerini temsil eden 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri çerçevesinde…