Dernek Makbuzu Basan Matbaa

0
makbuz 300x189 - Dernek Makbuzu Basan Matbaa

dernek makbuzu örneği

Dernek makbuzu basan matbaa olarak, dernek makbuzunuzu kanunlar doğrultusunda alışagelmiş kalıplardan çıkartarak, yeni dizaynlarla şekillendiriyoruz. Tasarımlarımızı dernek yöneticisine mail yoluyla ulaştırıyoruz. Dernek Başkanının onayını aldıktan sonra dernek makbuzu basımını yapıyoruz. Maliye anlaşmalı matbaa olarak resmi evraklarınızı kaliteli  uygun fiyata yapmaya devam etmekteyiz. Dernek makbuzu basımı için bizimle iletişime geçerek ücretsiz danışmanlığımızdan yararlanabilirsiniz. makro@makrotanitim.com

Dernek Makbuzu Çeşitleri
Dernek makbuzları 5 çeşittir.İhtiyacınız doğrultusunda 5 farklı dernek makbuzu bastırabilirsiniz. Dernek kaşesi de yaptırabilirsiniz. Dernek makbuzları çeşitlerini sıralamak gerekirse;
* Alındı Belgesi
* Gider Makbuzu
* Gider Pusulası
* Ayni Yardım Teslim Makbuzu
* Ayni Bağış Alındı Makbuzu

Dernek Makbuzu Basımı İçin Gerekli Evraklar
* Dernek Karar Defteri Örneği
* Dernek Karar Defteri İlk Sayfa
* Dernek Yetki Belgesi
* İlgili Matbaaya Dilekçe

Dernek Çeşitleri
Dernekler belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek veya tüzel kişinin biraya gelmesi ile kurulur. Dernek çeşitlerini sağlık dernekleri, dayanışma dernekleri, sanat dernekleri diye
3 ana başlık altına toplayabiliriz. Tüzüklerin amaçları doğrultusunda bu 3 dernek grubunu açmak gerekirse, yöresel, ticari, sanayi,kültür, spor, eğitim, araştırma gibi kanuna göre kurulan birlikler olarak sayabiliriz.

Dernek Kuruluşundan Sonra Yapılması Gereken İşlemler
1. Defterlerin alınması:
* Üye kayıt defteri * Karar defteri * Evrak kayıt defteri * İşletme hesabı defteri
2. Geçici yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı
3. DERBİS şifresi alınması (İl Dernekler Müdürlüğü’ den alınır.)
4. Mühür ve kaşe yaptırılması
5. Alındı belgesi (Makbuz) Bastırılması
6. Üye kabul ve kayıt işlemleri
7. Vergi numarası alınması ve banka hesabı alınması

Share.

Leave A Reply

Shares